середа, 8 січня 2020 р.

Звіт про роботу ММО за І півріччя 2019\2020н.р.


                                                            Аналіз роботи
           міжшкільного методичного об’єднання практичних психологів
                                               за  1 півріччя 2019-2020 н.р

Пріоритети діяльності психологічної служби у 2019-2020 навчальному році

        Психологічна служба системи освіти України – важлива частина цілісної системи освіти, яка поєднує в собі науковий, прикладний, практичний та організаційний аспекти.
Відповідно до КонцепціїНова українська школа, де значну роль відведено висококваліфікованим психологам та соціальним педагогам у формуванні та вихованні кожної дитини, гідного громадянина – патріота України, недостатньо лише отримати знання – необхідно навчитися ефективно користуватися ними впродовж життя.
Отже, метою діяльності психологічної служби системи освіти є збереження і зміцнення психічного, фізичного здоров’я та соціального благополуччя всіх учасників навчально-виховного процесу: вихованців, учнів,  батьків (законних представників), педагогічних працівників.

                                            Мета аналізу
Робота методичного об’єднання була спрямована на реалізацію задач в межах методичної теми району, методичного об’єднання та програмних документів щодо діяльності психологічної служби у системі освіти, а саме:
- Забезпечувати умови для  безперервного підвищення професійної компетентності фахівців щодо реалізації Концепції «Нова українська школа».
-  Здійснювати методичне забезпечення
-  Забезпечити  впровадження
- Впроваджувати методи та прийоми розвитку позитивної мотивації до
-  Удосконалювати науково-методичну, матеріально-технічну бази робочих та навчальних кабінетів.

Науково-методична тема, над якою працюють члени методичного об’єднання:

«Психологічна готовність до інноваційної діяльності, як чинник формування інноваційного потенціалу  особистості в умовах швидко змінного середовища»


Завдання на 2019/2020 н.р.
1.      Забезпечити засвоєння й використання інноваційної діяльності спрямованих на підвищення якості і конкуренто спроможності освіти, вирішення стратегічних завдань.
2.      Проводити обмін досвідом успішної психолого-педагогічної діяльності.

3.      Виявляти, пропагувати та здійснювати нові інноваційні підходи до організації навчання та виховання.

4.      Підвищувати рівень інноваційних проектів для організації та здійснення освітнього процесу.
5.      Упровадження елементів інноваційних технологій з метою підвищення якості освіти, професійного зростання пcихологів.

Для виконання завдань відповідно до плану роботи ММО було проведено семінари за тематикою:

Тематика засідань методичного міжшкільного обєднання
Засідання № 1
Вересень

1.Знайомлення з колегами ММО.

2.Обговорення положення про міжшкільне методичне обєднання.

3. Розгляд та затвердження календарного тематичного плану ММО 2019-2020н.р.

4. Визначення рівня готовності членів педагогічних колективів до інноваційної діяльності.

5.Вивчення методичних рекомендацій, щодо інноваційної діяльності.

Засідання № 2
Листопад

1. Виступ головного спеціаліста психологічної служби відділу освіти Долинської ОТГ з питання «Робота з дітьми, що опинились у складних життєвих обставинах (СЖО).

2.Бесіда: «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей».

3. Арт-терапія у подоланні психічної травми. інтегрований методичний захід: заняття з елементами тренінгу для психологів "Надання першої психологічної допомоги дітям, які пережили психотравмуючі події".

4.Інші питання.
Аналіз роботи дозволяє виділити позитивні моменти:  
На кінець 1 півріччя в системі освіти Долинської ОТГ налічується  2 дошкільних навчальних заклади, 2 загальноосвітніх навчальних заклади.
Аналіз роботи дозволяє виділити позитивні моменти: Обмін досвідом роботи, спілкування в колі однодумців, а також колективна робота над помилками безумовно приводить до зниження невпевненості в собі і ефективності  фахівців. Психологи реалізовували основні завдання психологічної служби через обов’язкові види діяльності: психодіагностичну, корекційну, просвітницьку, психопрофілактичну, консультативну роботу. Протягом навчального року проводили індивідуальні та групові консультації, діагностичні обстеження, корекційні заняття.

·         Проте слід відмітити ряд недоліків: Особливої уваги потребує проблематика надання фахівцями психологічної служби допомоги педагогам у роботі з обдарованими дітьми та дітьми «групи ризику» (виявлення, розробка індивідуальних програм розвитку, психологічна підготовка до участі в предметних олімпіадах та інших конкурсах, розробка рекомендацій педагогам, батькам, учням тощо).
·         Слабку активність у науково-методичній, науково-дослідній роботі членів ММО, мала кількість власних методичних розробок .

Аналіз роботи показав, що задачі, які стояли перед членами МО виконано.
Таким чином, діяльність МО щодо підвищення професійної компетентності фахівців психологічної служби за 1 півріччя 2019-2020 н.р вважати задовільною.

Перспективи розвитку  ММО  психологів на П півріччя 2019-2020 н.р.:
·         Продовжувати надання психологічної допомоги учням та батькам вимушеним переселенцям.
·         Надавати   психологічну  підтримку учасникам АТО та членам їх сімей.
·          Продовжувати роботу з поширення психологічних знань серед учасників навчально-освітнього процесу через запровадження активних форм діяльності.
·           Покращити  превентивні заходи щодо різних форм узалежнень, соціально небезпечних ігор, фізичного насилля та агресивної поведінки в соціальних мережах.
·          Продовжувати реалізацію профілактично-просвітницьких програм у районі у формі факультативів, спецкурсів, гуртків, курсів за вибором.
·         Підвищувати психологічну культуру і компетентность педагогічних працівників, учнів, батьків.
·         Впроваджувати профілактику насильства та жорстокості, намагатися формувати безпечне освітнє середовище у ЗНЗ.

Покращити методичну  допомогу практичним психологам  з питань:
-          Допомога психологам закладів в проведенні семінарських занять та батьківських зборів, для вихователів і батьків, проведенні лекторіїв.
-          розробка групою ММО психологів орієнтовних рекомендацій, пам’яток для батьків з вікових особливостей дитини, сімейного виховання.
·         Подальший розвиток професійної компетентності психологів та соціальних педагогів через набуття нових наукових і методичних знань, практичних навичок.
·         Продовжувати обмін новітніми та традиційними методами роботи практичного психолога .
·         Покращити підтримку професійного зростання молодих спеціалістів, для більш  швидкої  їх адаптації.
ОСНОВНІ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ   МО 
НА П півріччя 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
- Забезпечувати умови для  безперервного підвищення професійної компетентності фахівців щодо реалізації Концепції «Нова українська школа».
-  Здійснювати методичне забезпечення молодих спеціалістів
-  Забезпечити  впровадження нових документів, рішень, Постанов.
- Впроваджувати методи та прийоми розвитку позитивної мотивації до навчання у здобувачів освіти
-  Удосконалювати науково-методичну, матеріально-технічну бази робочих та навчальних кабінетів.
Отже, в П півріччі необхідно сприяти забезпеченню виконання державних, районних, програм  щодо розвитку психологічних служб; спрямувати діяльність практичних психологів на допомогу у розв’язанні навчально-освітніх проблем закладів освіти.
Необхідно продовжити роботу щодо поглиблення, розширення та активізації співпраці практичних психологів, соціальних педагогів з державними центрами, службами та іншими структурами, які опікуються проблемами дітей, з метою скоординування зусиль щодо попередження поширення негативних явищ насильства, протиправної поведінки, алкоголізму, наркоманії, булінгу.
Необхідно урізноманітнити підходи до проведення методичних заходів. Психологічні аспекти  методичної роботи є дуже важливими, тому до співпраці з психологами долучилася головний спеціаліст відділу освіти Долинської ОТГ Пляшкова Т.В., яка звернулася до них із проханням висловити свою думку щодо формату методичних заходів безпосередньо на січневій зустрічі ММО

Основні завдання психологічної служби ОТГ:
§  підвищення кваліфікації практичних психологів молодих спеціалістів .
§  підвищення компетентності практичних психологів з питань супроводження адаптації учнів 1-х та 5-х класів до шкільного життя.
§  психологічне супроводження профільного навчання;
§  психологічне супроводження обдарованих учнів;
§  соціально-психологічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами;
§  соціально-психологічне супроводження дітей та батьків переселенців;
§   психологічна  підтримка учасників АТО та членів їх сімей;
§  узагальнення та розповсюдження кращого досвіду практичних психологів та соціальних педагогів ОТГ.
        
Керівник ММО:                                            Матвієнко О.Д.

Немає коментарів:

Дописати коментар