вівторок, 20 жовтня 2020 р.

Засідання членів ММК

 

ММК  працівників

психологічної служби відділу освіти Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області

Засідання №1

Дата проведення:   26 серпня 2020 року     онлайн

Тема: «Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації освітнього процесу»

Присутні:

Пляшкова Тетяна Валеріївна, головний спеціаліст відділу освіти Долинської ОТГ

Матвієнко Оксана Дмитрівна,  керівник ММО, практичний психолог ОЗЗСО Новозапорізька школа

Москаленко Тетяна Вікторівна, практичний психолог ОЗЗСО Розумівська школа

Каспірова Марина Василівна, практичний психолог КЗДО «Казка»

Сіряченко Світлана Іванівна, практичний психолог КЗДО «Мрія».

 

               План роботи семінару

Відповідальні

1

План діяльності та завдання психологічної служби системи освіти на 2020/2021 навчальний рік

Пляшкова Т.В.

Матвієнко О.Д.

2

Підвищення рівня психологічної компетентності учасників освітнього процесу

Пляшкова Т.В.

Матвієнко О.Д.

3

Методичні рекомендації щодо організації роботи зі збереження психологічного і фізичного здоров’я учнів, вчителів

Матвієнко О.Д.

Москаленко Т.В.

Сіряченко С.В.

Каспірова М.В.

4

Психологічний супровід  дітей та дітей з особливими освітніми потребами при дистанційному навчанні

Матвієнко О.Д.

Москаленко Т.В.

5

Методи відновлення енергоресурсів працівників психологічної служби та педагогів

Всі учасники.

 

 

Слухали: Пляшкову Т.В.з інформацією  про перспективне планування  роботи ММО на рік, який буде відображати основні актуальні проблеми роботи , з якими стикаються практичні психологи та соціальні педагоги ОТГ.

-Про основні завдання, які стоять перед ПС в закладах освіти.

-Матвієнко О.Д. про шляхи підвищення рівня психологічної компетентності учасників освітнього процесу

Далі всі учасники обмінялись досвідом технік і методик на підвищення стресостійкості всіх учасників навчального процесу в умовах карантину та дистанційної освіти

Обговорили:  пріоритетні напрямки діяльності у поточному навчальному році. Були обговорені також інші питання, зроблені акценти на важливих подіях року. Також обговорили річні плани роботи психологів та роботу над авторськими програмами.

Виступили: 

Москаленко Т.В. стосовно супроводу дітей з ООП

Сіряченко С.І. про проходження адаптації дітей після карантину.

Каспірова М.В. рол напрямки роботи  у дитячому закладі.

Матвієнко О.Д. пророботу з педагогами для підвищення їх ресурсеості та формування емоційного благополуччя всіх учасників освітнього процесу.

Вирішили: Схвалити план роботи ММО на 2020-2021 н. р.

 

 

Керівник ММО  :                                                                     Матвієнко О.Д.

Секретар ММО:                                                                        Сіряченко С.І.

 

Відео матеріали до тренінгів


 

Тематика засідань методичної міжшкільної комісії на 2020-2021 н.р.

 

Тематика засідань методичної міжшкільної комісії

на 2020-2021 н.р.

Засідання № 1

Серпень

 

1.План діяльності та завдання психологічної служби на 2020-2021 н.р.

2. Підвищення рівня психологічної компетентності учасників освітнього процесу.

3.Методичні рекомендації щодо організації роботи зі збереження психологічного здоров’я  учнів та вчителів.

 

Засідання № 2

Листопад

 

1. Міні-тренінг :»Підвищення рівня психологічної компетентності учасників освітнього процесу»

 

2.Бесіда: «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей».

3. Арт-терапія у подоланні психічної травми

4.Інші питання.

 

 

Засідання № 3

Січень

 

1. Методичні рекомендації щодо організації роботи зі збереження психологічного і фізичного здоров’я учнів

2. Профілактика та подолання явищ жорстокості, булінгу, насильства, злочинності, правопорушень, вживання алкогольних і наркотичних речовин.

3. Тренінгове заняття «Збереження психічного здоров’я педагогів»

5. Інші питання.

 

Засідання № 4

Квітень

1.Круглий стіл.» Індивідуальні особливості людини в умовах сьогодення».

 

2. Практичне заняття «Розкриття внутрішнього потенціалу особистості»

 

3. Підсумки роботи ММО.

5.Інші питання.

 

Науково-методична проблема міжшкільного методичного об’єднання «психологічної служби

 

Науково-методична проблема міжшкільного методичного об’єднання   «психологічної  служби»:

 

«Підвищення якості психологічного супроводу, підвищення психологічної культури, для забезпечення  збереження і зміцнення  здоров'я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників освітнього процесу»

 

 

Завдання на 2020/2021 н.р.

–             нормативно - правове, науково-методичне та організаційне забезпечення діяльності практичних психологів;

–             створення умов для  підвищення фахового рівня та творчого потенціалу працівників служби;

–             використання інтерактивних форм навчання  в процесі підвищення кваліфікації працівників служби;

–             організація наставництва в роботі з молодими практичними психологами;

–             виявлення, узагальнення та поширення передового та інноваційного досвіду  працівників служби;

–             удосконалення професійної майстерності та розвиток творчого потенціалу  практичних психологів;

–             запровадження сучасних психолого-педагогічних технологій, інновацій, результатів науково-дослідницької діяльності;

–             збереження психологічного здоров’я та профілактика професійної деформацій  особистості фахівців.

 

 

 

 

 

 

Тематика засідань методичної міжшкільної комісії

Засідання № 1

Серпень

 

1.План діяльності та завдання психологічної служби на 2020-2021 н.р.

2. Підвищення рівня психологічної компетентності учасників освітнього процесу.

3.Методичні рекомендації щодо організації роботи зі збереження психологічного здоров’я  учнів та вчителів.

 

Засідання № 2

Листопад

 

1. Міні-тренінг :»Підвищення рівня психологічної компетентності учасників освітнього процесу»

 

2.Бесіда: «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей».

3. Арт-терапія у подоланні психічної травми

4.Інші питання.

 

 

Засідання № 3

Січень

 

1. Методичні рекомендації щодо організації роботи зі збереження психологічного і фізичного здоров’я учнів

2. Профілактика та подолання явищ жорстокості, булінгу, насильства, злочинності, правопорушень, вживання алкогольних і наркотичних речовин.

3. Тренінгове заняття «Збереження психічного здоров’я педагогів»

5. Інші питання.

 

Засідання № 4

Квітень

1.Круглий стіл.» Індивідуальні особливості людини в умовах сьогодення».

 

2. Практичне заняття «Розкриття внутрішнього потенціалу особистості»

 

3. Підсумки роботи ММО.

5.Інші питання.

Звіт ММК практичних психологів Долинської ОТГ Запорізького району Запорізької області за 2019-2020 н.р

 

        Звіт ММК практичних психологів Долинської ОТГ Запорізького         району Запорізької області  за 2019-2020 н.р

Мета вналізу: виявити якість психологічного забезпечення та підвищення

Основною метою діяльності психологічної служби Долинської ОТГ  в 2019-2020 н.р було :

·        нормативно-правове, науково-методичне та організаційне забезпечення діяльності практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти;

·        удосконалення професійної майстерності та розвиток творчого потенціалу практичних психологів та соціальних педагогів;

·        запровадження сучасних психолого-педагогічних технологій, інновацій в роботу членів ММК;

·        узагальнення передового досвіду та доведення його до відома членів ММК;

·        аналіз діяльності психологічної служби ОТГ;

·        збереження психологічного здоров’я та профілактика професійних деформацій особистості фахівців.

Забезпечуючи психологічну складову організації освітнього середовища в ОТГ, працівники психологічної служби системи освіти у своїй роботі намагаються забезпечувати умови, які сприяють розвитку індивідуальності кожної дитини, збереженню її здоров’я, формуванню у неї готовності до самостійного життя в суспільстві після завершення навчання. Робота методичного об’єднання була спрямована на реалізацію задач в межах, методичного об’єднання та програмних документів щодо діяльності психологічної служби у системі освіти, а саме:

У 2019-2020 н. р. ММК практичних психологів працювало над науково-методичною темою: «Психологічна готовність до інноваційної діяльності, як чинник формування інноваційного потенціалу  особистості в умовах швидко змінного середовища»

Робота практичних психологів та соціальних педагогів здійснювалась відповідно до:   

Ø Закону України “Про освіту,  Закону України “Про загальну середню освіту;

Ø Конвенції ООН „Про права дитини”, Загальної Декларації прав людини;

Ø Наказу Міністерства освіти і науки України від 13.15.1999 року №127 затверджено та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 1999 року за № 922/4215 “Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України” № 616 від 02.07.2009 року;

Ø Наказу Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 року №691 затверджено Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів;

Ø Наказів Міністерства освіти і науки України від 15.08.2000 року №386 та від 15.08.2001 року №592/33 щодо створення обласних (районних, міських) центрів практичної психології і соціальної роботи;

Ø Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 р. № 330 “Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України;

Ø Лист  МОН від 05.09.2018 № 1/9-529 “Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України” Листа Міністерства освіти і науки України від 20.07.2016 № 1/9-383 «Щодо організації належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу»

Ø  

Завданням  на 2019/2020 н.р. було:

1.     Забезпечити засвоєння й використання інноваційної діяльності спрямованих на підвищення якості і конкуренто спроможності освіти, вирішення стратегічних завдань.

2.     Проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

 

3.     Виявляти, пропагувати та здійснювати нові інноваційні підходи до організації навчання та виховання.

 

4.     Підвищувати рівень інноваційних проектів для організації та здійснення освітнього процесу.

 

5.     Упровадження елементів інноваційних технологій з метою підвищення якості освіти, професійного зростання педагогів.

 

 Для виконання завдань було проведено семінари за тематикою:

Засідання № 1

Вересень

 

1.Знайомлення з колегами ММО.

 

2.Обговорення положення про міжшкільне методичне обєднання.

3. Розгляд та затвердження календарного тематичного плану ММО 2018-2019н.р.

 

4. Визначення рівня готовності членів педагогічних колективів до інноваційної діяльності (анкета).

 

5.Вивчення методичних рекомендацій, щодо інноваційної діяльності.

 

Засідання № 2

Листопад

 

1. Презентація та досвід по дослідженні на проблемну тему: «Основнв принципи так цінності інклюзивної освіти»

 

2.  Доповідь на тему: «Роль практичного психолога у формуванні та удосконалені компетентності учасників освітнього процесу».

 

3.Бесіда: «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей».

 

4. Тренінгове заняття «Збереження психічного здоров’я педагогів»

 

Засідання № 3

Січень

 

1. Доповідь на тему:  «Сучасний урок у контексті компетентного підходу».

2. Обговорення зміни у педагогічному навантаженні практичного психолога - інклюзивне навчання (з власного досвіду).

3. Арт-терапія у подоланні психічної травми

5. Інші питання.

Засідання № 4

Квітень

1.«Психологічні форми і методи роботи психолога з обдарованими дітьми».

2.Про підсумки діяльності за 2019-2020 н.р.

3.Про рекомендації до планування на новий навчальний рік.

4. Підсумки роботи ММО.

Науково-методична тема, над якою працюють члени методичного об’єднання:

Організація самоосвітньої роботи

з/п

Прізвище, імя по батькові (вчителів, вихователів)

Предмет, який викладає

Тема, над якою працюють

Вид

узагальнення

1.

Матвієнко Оксана Дмитрівна

 

 

 

   Етика, сім. цінності   

Арт-терапія як метод психокорекції педагогів і школярів

Заняття, Корекційно-розвивальна р. Консультації

2

Каспірова Марина Василівна

      __

Аутичні розлади і дітей дошкільного віку.

Корекційно-розвивальна р. Консультації

8

Сіряченко Світлана Іванівна

    -

Розвиток звязного мовлення дітей дошкільного віку

Корекційно-розвивальна р. Консультації

10

Москаленко Тетяна Вікторівна

      -

Профілактика проявів насилля в учнівському колективі

Корекційно-розвивальна р. Консультації

 

Кругова Наталя Петрівна

 

Успішна соціалізація т розвиток дитини відповідно до вимог сучасного суспільства

Корекційно-розвивальна р. Консультації

 

Аналіз роботи дозволяє виділити позитивні моменти:         Обмін досвідом роботи, спілкування в колі однодумців, атакож колективна робота над помилками приводить до зниження невпевненост і в собі і ефективності  фахівців. Психологи реалізовували основні завдання психологічної служби через обов’язкові види діяльності: психодіагностичну, корекційну, просвітницьку, психопрофілактичну, консультативну роботу. Протягом навчального року проводили індивідуальні та групові консультації, діагностичні обстеження, корекційні заняття. У проведенні засідань ММК активну участь приймали:  Каспірова М.В.,  Сіряченко С.І.,   Москаленко Т.В та інші.

 

На кінець 2019-2020 навчального року в системі освіти Долинської ОТГ налічується  2 дошкільних навчальних заклади, 2 загальноосвітніх навчальних заклади.

 

·        конкурсах, розробка рекомендацій педагогам, батькам, учням тощо).

Аналіз роботи показав, що задачі, які стояли перед членами ММК виконано.

Таким чином, діяльність МО щодо підвищення професійної компетентності фахівців психологічної служби за 2019-2020 н.р вважати задовільною.

Перспективи розвитку  ММО  психологів на 2020-2021 н.р.:

·        Продовжувати надання психологічної допомоги учням та батькам вимушеним переселенцям.

·        Надавати   психологічну  підтримку учасникам АТО та членам їх сімей.

·         Продовжувати роботу з поширення психологічних знань серед учасників навчально-освітнього процесу через запровадження активних форм діяльності.

·        Активізувати роботу з підготовки здібних та обдарованих учнів до участі в інтелектуальних змаганнях, МАН.

·          Покращити  превентивні заходи щодо різних форм узалежнень, соціально небезпечних ігор, фізичного насилля та агресивної поведінки в соціальних мережах.

·         Продовжувати реалізацію профілактично-просвітницьких програм у районі у формі факультативів, спецкурсів, гуртків, курсів за вибором.

·        Підвищувати психологічну культуру і компетентность педагогічних працівників, учнів, батьків.

·        Впроваджувати профілактику насильства та жорстокості, намагатися формувати безпечне освітнє середовище у ЗНЗ.

 

Покращити методичну  допомогу практичним психологам  з питань:

-         Допомога психологам закладів в проведенні семінарських занять та батьківських зборів, для вихователів і батьків, проведенні лекторіїв.

-         розробка творчою групою ММК психологів орієнтовних рекомендацій, пам’яток для батьків з вікових особливостей дитини, сімейного виховання, як таких що доповнюються або змінюються психологами та соціальними педагогами закладів відповідно до запиту.

·        Подальший розвиток професійної компетентності психологів та соціальних педагогів через набуття нових наукових і методичних знань, практичних навичок.

·        Продовжувати обмін новітніми та традиційними методами роботи практичного психолога .

·        Покращити підтримку професійного зростання молодих спеціалістів, для більш  швидкої  їх адаптації.

ОСНОВНІ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ   МО 

НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

- Забезпечувати умови для  безперервного підвищення професійної компетентності фахівців щодо реалізації Концепції «Нова українська школа».

-  Здійснювати методичне забезпечення молодих спеціалістів

-  Забезпечити  впровадження нових документів, рішень, Постанов.

- Впроваджувати методи та прийоми розвитку позитивної мотивації до навчання у здобувачів освіти

-  Удосконалювати науково-методичну, матеріально-технічну бази робочих та навчальних кабінетів.

-  Продовжити роботу щодо інформованості і технологічної грамотності фахівців.

Отже, в наступному навчальному році необхідно сприяти забезпеченню виконання державних, районних, програм  щодо розвитку психологічних служб; вирішенню проблем кадрового забезпечення психологічної служби; спрямувати діяльність практичних психологів на допомогу у розв’язанні навчально-освітніх проблем закладів освіти.

Необхідно продовжити роботу щодо поглиблення, розширення та активізації співпраці практичних психологів, соціальних педагогів з державними центрами, службами та іншими структурами, які опікуються проблемами дітей, з метою скоординування зусиль щодо попередження поширення негативних явищ насильства, протиправної поведінки, алкоголізму, наркоманії, булінгу.

Основні завдання психологічної служби ОТГ:

§  підвищення компетентності практичних психологів з питань супроводження адаптації учнів 1-х та 5-х класів до шкільного життя.

§  психологічне супроводження профільного навчання;

§  психологічне супроводження обдарованих учнів;

§  соціально-психологічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами;

§  соціально-психологічне супроводження дітей та батьків переселенців;

§   психологічна  підтримка учасників АТО та членів їх сімей;

§  Супровід детей, що опинились у складних життєвих обставинах

§  узагальнення та розповсюдження кращого досвіду практичних психологів та соціальних педагогів ОТГ.

        

Керівник ММО:                                            Матвієнко О.Д.