середа, 6 січня 2021 р.

 

Звіт роботи

міжшкільної методичної комісії практичних психологів Долинської ОТГ Запорізького району Запорізької області за  І півріччя 2020-2021 н .р

   

Метою діяльності психологічної служби системи освіти є збереження і зміцнення психічного, фізичного здоров’я та соціального благополуччя всіх учасників навчально-виховного процесу: вихованців, учнів,  батьків (законних представників), педагогічних працівників.

Робота ММК була спрямована на реалізацію задач в межах методичної теми району, методичного об’єднання та програмних документів щодо діяльності психологічної служби у системі освіти, а саме:

 –   нормативно - правове, науково-методичне та організаційне забезпечення діяльності практичних психологів;

–    створення умов для  підвищення фахового рівня та творчого потенціалу працівників служби;

–     використання інтерактивних форм навчання  в процесі підвищення кваліфікації працівників служби;

–     виявлення, узагальнення та поширення передового та інноваційного досвіду  працівників служби;

–    удосконалення професійної майстерності та розвиток творчого потенціалу  практичних психологів;

–     запровадження сучасних психолого-педагогічних технологій, інновацій, результатів науково-дослідницької діяльності;

–   збереження психологічного здоров’я та профілактика професійної деформацій  особистості фахівців

 

Науково-методична тема, над якою працюють члени методичного об’єднання:

«Підвищення якості психологічного супроводу, підвищення психологічної культури, для забезпечення  збереження і зміцнення  здоров'я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників освітнього процесу»

Для виконання завдань відповідно до плану роботи ММК було проведено семінари за тематикою:

Засідання № 1

Серпень

1.План діяльності та завдання психологічної служби на 2020-2021 н.р.

2. Підвищення рівня психологічної компетентності учасників освітнього процесу.

3.Методичні рекомендації щодо організації роботи зі збереження психологічного здоров’я  учнів та вчителів.

 

Засідання № 2

Грудень

1. Міні-тренінг :»Підвищення рівня психологічної компетентності учасників освітнього процесу».

2.Бесіда: «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей».

3. Арт-терапія у подоланні психічної травми.

4.Підведення підсумків за І півріччя.

 

На кінець І півріччя 2020-2021 н.р. в системі освіти Долинської ОТГ налічується  два заклада дошкільної освіти та два заклади загальної середньої освіти.

Аналіз роботи дозволяє виділити позитивні моменти: обмін досвідом роботи, спілкування в колі однодумців, а також колективна робота, над помилками, безумовно приводить до зниження невпевненості в собі і ефективності  фахівців. Психологи реалізовували основні завдання психологічної служби через обов’язкові види діяльності: психодіагностичну, корекційну, просвітницьку, психопрофілактичну, консультативну роботу. Протягом навчального року проводили індивідуальні та групові консультації, діагностичні обстеження, корекційні заняття, профілактична робота.

Проте слід відмітити ряд недоліків:

·         Потребує вдосконалення система роботи з профілактики негативних явищ в середовищі дітей.

·         Потребує вдосконалення система роботи з, учасниками АТО та членами  їх сімей.

 

Перспективи розвитку  ММК психологів 2020-2021 н.р.:

- Продовжувати надання психологічної допомоги учням та батькам.

- Надавати   психологічну  підтримку дітям учасників АТО.

- Активізувати роботу з підготовки здібних учнів до участі в інтелектуальних змаганнях.

- Продовжувати реалізацію профілактично-просвітницьких програм у районі у формі факультативів, спецкурсів, гуртків, курсів за вибором.

- Підвищувати психологічну культуру і компетентность педагогічних працівників, учнів.

- Впроваджувати профілактику насильства та жорстокості, намагатися формувати безпечне освітнє середовище у освітніх закладах.

- Подальший розвиток професійної компетентності психологів, через набуття нових наукових і методичних знань, практичних навичок.

- Посилити висвітлення діяльності районної психологічної служби на офіційних сайтах, блогах.

- Продовжувати обмін новітніми та традиційними методами роботи практичного психолога.

Аналіз роботи показав, що задачі, які стояли перед членами ММК психологічної групи виконано.

 

        

Керівник ММК:                                            Оксана МАТВІЄНКО

 

 

Протокол  № 2

засідання ММК практичних психологів закладів освіти Долинської ОТГ Запорізького району Запорізької області

29 грудня 2020 року

(дистанційно, ZOOM)

Тема заняття   «ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ»

Присутні:

Пляшкова Тетяна Валеріївна - головний спеціаліст відділу освіти Долинської ОТГ

Матвієнко Оксана Дмитрівна- керівник ММО, практичний психолог ОЗЗСО Новозапорізька школа

Каспірова Марина Василівна, практичний психолог КЗДО «Казка»

Сіряченко Світлана Іванівна, практичний психолог КЗДО «Мрія».

Слухали:

1.Виступ головного спеціаліста психологічної служби відділу освіти Долинської ОТГ з питання «Підведення підсумків за 1 півріччя 2020/2021 н/р

 

2.Обмін досвідом:  «Підвищення рівня психологічної компетентності учасників освітнього процесу».

3. Проведено занятя з елементами тренінгу « Арт-терапія у подоланні психічної травми. Надання першої психологічної допомоги дітям, які пережили психотравмуючі події".

      В лружній атмосфері були проведені арт-терапевтичні техніки для роботи з травмою та рефлексія.

4, План на 11 півріччя

Вирішили:

- Продовжувати надання психологічної допомоги учням та батькам.

- Надавати   психологічну  підтримку дітям учасників АТО.

- Активізувати роботу з підготовки здібних учнів до участі в інтелектуальних змаганнях.

-Продовжувати реалізацію профілактично-просвітницьких програм у районі у формі    факультативів, спецкурсів, гуртків, курсів за вибором.

- Підвищувати психологічну культуру і компетентность педагогічних працівників, учнів.

- Впроваджувати профілактику насильства та жорстокості, намагатися формувати безпечне освітнє середовище у освітніх закладах.

- Подальший розвиток професійної компетентності психологів, через набуття нових наукових і методичних знань, практичних навичок.

- Посилити висвітлення діяльності районної психологічної служби на офіційних сайтах, блогах.

- Продовжувати обмін новітніми та традиційними методами роботи практичного психолога.

Аналіз роботи показав, що задачі, які стояли перед членами ММК психологічної групи виконано.

 

Керівник ММО  :                                                                     Матвієнко О.Д.

Секретар ММО:                                                                        Сіряченко С.І.